Odjeljenje za hirurške grane i hirurška ambulanta

Sadržaj ove stranice zahteva noviju verziju Adobe Flash Player-a na vašem računaru. Molimo Vas da kliknete na donju flash ikonu i instalirate Adobe flash player.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

U sklopu odjeljenja za hirurške grane rade:
- Anestezija i reanimacija sa operacionim blokom
- ORL odsjek
- Oftalmološki odsjek

Odjeljenje ima  kapacitet od 35 bolesničkih kreveta, od toga 3 u jedinici intenzivne njege. Jedinica intenzivne njege je opremljena savremenim monitoringom uz respirator, centralni kiseonik, defibrilator, aspirator, infuzionu pumpu. U ovoj jedinici se obavljaju tretmani svih stanja vitalno ugroženih pacijenata, postoperativna stanja, kardiopulmonalna respiracija, politrauma i sl.
Služba za anesteziju i reanimaciju obezbjeđuje pružanje usluga opšte i regionalne anestezije u tri operacione sale za više hirurških disciplina: opšta hirurgija, ginekologija i porodiljstvo, ORL, oftalmologija, plastična hirurgija . Usluge reanimacije se pružaju na nivou cijele bolnice, tj. na odjeljenjima na kojima se za to ukaže potreba (interno odjeljenje, ginekologija, RTG odjeljenje...). Bavi se i terapijom bola. Sve vrste anestezije – analgosedacije se rade savremenim metodama uz kontinuiran monitoring vitalnih parametara. Za sada se u našim salama, pored opšte anestezije izvode operacije u spinalnoj i epiduralnoj anesteziji - bezbolni porod.
Bolnica je referentna  ustanova za pružanje hitne medicinske pomoći i obradu hitnih slučajeva upućenih iz DZ i Hitne pomoći Herceg Novog.
Pruža  kompletnu hiruršku obradu iz domena opšte abdominalne i vaskularne hirurgije uključujući i endoskopske operacije. Osim toga, patronažna služba hirurškog odjeljenja zbrinjava teško pokretne i nepokretne pacijente po pozivu.
Prema potrebi, transport vitalno ugroženih pacijenata se obavlja savremenim sanitetskim vozilom, opremljenim pratećom tehničkom opremom.

 Stručni tim čine:

Načelnik: dr Goran Komatina, hirurg
Glavni medicinski tehničar sektora: Vujićić Darija, VSS
ODJELJENJE ZA OPŠTU HIRURGIJU
Specijalisti:
Sekulić dr Nenad, hirurg; Komatina dr Goran, hirurg; Didanović dr Ljubinka, hirurg
ANESTEZIJA I REANIMACIJA
Načelnik odsjeka: Šćekić dr Mladenka, anesteziolog
Anestetičari: Banićević Blaženka, SSS i Mitrović Marija, SSS
AMBULANTA ZA HIRURŠKE BOLESTI

Medicinski tehničar:  

KONSULTANTI:
- Prof. dr Zlata Janjić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije - operacije benignih i malignih promjena kože kao i intervencije iz domena estetske hirurgije.
- Prof.dr Novak Milović, urolog, operacije iz domena urologije uključujući i endoskopsku TURP-e.
- Prof. dr Radovan Cvijanović, hirurg, laparoskopska hirurgija
- Tomić dr Aleksandar, vaskularni hirurg, endoskopske operacije kasnih promjena zbog isuficijencije vena donjih ekstremiteta.
- prof. dr Aleksandar Filipović hirurg, operacije štitne žlijezde.

Radno vrijeme: 
HITNA HIRURŠKA AMBULANTA:Ponedeljak - Nedelja 00 - 24 h
AMBULANTA ZA HIRURŠKE BOLESTI:Ponedeljak - Petak 08 - 13 h
KOLOPROKTOLOŠKA AMBULANTA:Ponedeljak - Petak 08 - 10 h

Anesteziološka priprema pacijenata za kolonoskopiju

Kontakti

Odjeljenje za opštu hirurgiju
Telefon: + 382 31 640 911
Ambulanta za hirurške bolesti
Telefon: + 382 31 640 915
Vujičić Darija (Glavni med. tehničar sektora)
Telefon: + 382 31 640 914
Website Security Test