Odmor, rehabilitacija i terapija u barokomori za penzionereFOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA CG

PENZIONERI I ČLANOVI NJIHOVIH PORODICA

Hotel

 

 

PERIOD

POLU PANSION

PUN PANSION

Hotel

Rehabili

Centar

jednokr.

dvokr.

jednokr.

dvokr.

Predsezona

01.01 - 30.06.

 

28,00€

 

22,00€

 

30,00€

 

24,00€

 

Sezona

01.07 – 31.08.

 

29,00€

 

23,00€

 

31,00€

 

25,00€

 

Podsezona

01.09 – 31.12.

 

28,00€

 

22,00€

 

30,00€

 

24,00€

U PONUĐENE CIJENE UKLJUČENO JE:

- SMJEŠTAJ U JEDNOKREVETNIM I DVOKREVETNIM SOBAMA,

- PREGLED PRI DOLASKU I ODLASKU OD STRANE FIZIJATRA

- DVIJE FIZIKALNE TERAPIJE KOJE DOKTOR ODREDI

- TERAPIJE SE SPROVODE SVAKI DAN OSIM NEDELJE

- BORAVAK JE U TRAJANJU OD 10 DANA

- PREKO 10 DANA PLAĆAJU KOD NAS PO CJENOVNIKU NAZNAČENOM U TABELI

- UKOLIKO PENZIONER ILI ČLAN NJEGOVE PORODICE OSTVARI 3 NOĆENJA ILI

  MANJE, TROŠKOVE BORAVKA JE DUŽAN PLATITI LIČNO KOD NAS PO CJENOVNIKU

  NAZNAČENOM U TABELI

- PLAĆANJE: ODLOŽENO NA 10 MJESEČNIH RATA

- PENZIONER PRI DOLASKU TREBA DA DONESE ČLANSKU KNJIŽICU SAVEZA, ČEK OD   POSLEDNJE PENZIJE ILI NEKI DRUGI DOKAZ O VISINI PENZIJE I LIČNU KARTU

- NA DODATNE FIZIKALNE TERAPIJE PENZIONERI  IMAJU POPUST OD 50%

- ZA OSTALE NAŠE USLUGE IMAJU POPUST OD 20% , OSIM  ZA  PREGLEDE KOD PROFESORA

- CIJENA HBO TRETMANA  U OKVIRU BORAVKA JE 25,00€ DNEVNO  I PLAĆA SE POD ISTIM USLOVIMA
- HBO TRETMANE MOGUĆE JE OBAVLJATI I AMBULANTNO - CIJENA JE 35,00€ DNEVNO POD ISTIM USLOVIMA PLAĆANJA ZA PENZIONERE

 

PREGLEDI KOJI PENZIONERI MORAJU IZVRŠITI PRE LIJEČENJA U HIPERBARIČNOJ KOMORI

1. RTG SNIMAK SRCA I PLUĆA SA OPISOM OD STRANE RENTGENOLOGA

2. LABORATORIJSKI NALAZI KRVI I URINA (OBAVEZNO UREA I KREATININ )

3. ORL PREGLED (SAGLASNOST ZA ULAZAK U HBK )

4. DOPLER KRVNIH SUDOVA

5. INTERNISTIČKI PREGLED SA SNIMKOM EKG-a I ZAKLJUČKOM INTERNISTE DA LI

    PACIJENT MOŽE U HBK.

- PACIJENT JE DUŽAN DA SVE NAVEDENE NALAZE DOSTAVI NA NAŠU ADRESU

   PZU OPŠTA BOLNICA MELJINE

   ODELJENJE ZA PODVODNU I HIPEBARIČNU MEDICINU

   UL. BRAĆE GRAKALIĆA BR 94-100

   85340 MELJINE, HERCEG NOVI

   ILI NA FAX: 031/348-543

   BROJ   TELEFONA PENZIONERA

- OVA PONUDA SE ISKLJUČIVO ODNOSI NA POKRETNA LICA

- ZAINTERSOVANI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVJEŠTENI O TERMINU DOLASKA

- DOLAZAK PENZIONERA OD 10,00 – 12,00 ČASOVA

- NAPUŠTANJE SOBE DO 10,00 ČASOVA


Website Security Test