VAŽNO OBAVJEŠTENJE!

OD 1.OKTOBRA 2016. NOVI UGOVOR SA FONDOM ZDRAVSTVA CRNE GORE


Od 1. oktobra 2016. godine na snazi je novi, prošireni Ugovor sklopljen između PZU Opšta bolnica Meljine i Fonda zdravstva Crne Gore, kojim se obezbjeđuje pružanje zdravstvenih usluga licima sa područja opštine Herceg Novi (koja imaju izabranog doktora na području opštine Herceg Novi), po uputu izabranog doktora Doma zdravlja Herceg Novi iz oblasti:

  • - opšte hirurgije sa traumatologijom,
  • - interne medicine,
  • - ORL,
  • - ginekologije i akušerstva,
  • - usluge mamografije i
  • - usluge kolonoskopije, sa uzimanjem biopsije i anestezijom
    u okviru skrininga kolorektalnog karcinoma, po uputu izabranog doktora.

Osim gore navedenog, bolnica će pružati usluge liječenja u hiperbaričnoj komori, kao i usluge fizikalne medicine za kardiološku rehabilitaciju.

Kao i dosada, bolnica će pružati usluge u hitnim stanjima i osiguranim licima koja se zbog privremenog boravka zateknu na teritoriji opštine Herceg Novi (po uputu doktora iz Jedinice za hitnu pomoć u Herceg Novom).

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti svom izabranom ljekaru u Domu zdravlja Herceg Novi.


Website Security Test